Barometr, Żaczek 29 WRZEŚNIA - REJESTRACJA I WYNIKI