W ubiegłym tygodniu z grona brydżystów odeszli: Jan Grygowicz i Wacław Wyżga

 Jan Grygowicz RIP  Wacław Wyżga RIP