WZD MZBS - 4 maja 2021 - ZMIANA MIEJSCA!

Informujemy, że ze względów logistycznych oraz w związku z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, Walne Zebranie Delegatów w dn. 4 maja (wtorek) odbędzie się w Hotelu Galaxy w Krakowie (ul. Gęsia 22a), a nie - jak pierwotnie podawaliśmy - w Skawinie. Godz. 17:30 - I termin, godz. 18:00 - II termin, w razie braku 50% uprawnionych delegatów.

Przypominamy się z prośbą o zgłaszanie przez drużyny delegatów do 2 maja (niedziela) na e-mail biuro@mzbs.pl w celu odpowiedniego przygotowania sali obrad, uwzględniającego awizowaną liczbę uczestników.