Walne Zgromadzenie Delegatów MZBS - 4 maja 2021

Szanowni Członkowie Małopolskiego Związku Brydża Sportowego,

dobiega końca kadencja obecnego Zarządu, przedłużona dodatkowo przez okoliczności pandemiczne, w związku z czym Zarząd podjął dwie uchwały dotyczące Walnego Zgromadzenia Delegatów:

  1. Zarząd MZBS zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów na dzień 4 maja, godz. 17:30 (I termin), godz. 18:00 (II termin). Zebranie odbędzie się w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Szczegółowe informacje, w tym sprawozdanie z kadencji zostaną opublikowane na stronie MZBS nie później niż 7 dni przed WZD.
  2. Przyjmuje się, że limity delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów MZBS dla poszczególnych klubów będą opierać się o ilości zarejestrowanych zawodników na sezon 2019/20. Uzasadnienie: (1) WZD zostało przełożone z roku 2020; (2) w tym sezonie nie rozpoczęto rozgrywek III ligi i lig okręgowych, zatem liczba klubów i tym samym uprawnionych delegatów, byłaby minimalna (szczegółowy podział mandatów).

W głosowaniach wzięło udział 6 członków Zarządu. Na obie uchwały oddano 6 głosów ZA, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

W związku z tym, że WZD odbędzie się na żywo, a zależy nam na sprawnym jego przeprowadzeniu w bezpiecznych warunkach (co wymaga choćby przygotowanie odpowiednio dużego pomieszczenia, adekwatnie do liczby uczestników), prosimy uprawnione osoby (przedstawicieli poszczególnych drużyn/klubów) o zgłaszanie delegatów (lub potwierdzanie udziału delegatów, bez wskazywania ich z imienia i nazwiska) do udziału w WZD do dn. 2 maja 2021 r. - e-mail: biuro@mzbs.pl (na podstawie zgłoszeń na stronie www.mzbs.pl opublikowana zostanie w dn. 3 maja 2021 r. lista zgłoszonych delegatów na WZD MZBS)

Informujemy jednocześnie, że w przypadku osób chętnych do pracy w Zarządzie w latach 2021-25, które nie mogą uczestniczyć w WZD, możliwe jest złożenie pisemnej deklaracji o wyrażeniu zgody na kandydowanie na stanowisko Prezsa MZBS, członka Zarządu MZBS, członka Komisji Rewizyjnej lub na kandydowanie na Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS (w dn. 19 czerwca 2021 r.) - na adres e-mail: biuro@mzbs.pl oraz w oryginale za pośrednictwem delegata/pełnomocnika w dniu WZD. 

 

w imieniu Zarządu Małopolskiego Związku Brydża Sportowego:

Marcin Kuflowski

Prezes Zarządu