FAQ - ważna informacja!

W przypadku gdy dokonamy płatnej rejestracji do turnieju na BBO - a turniej z jakichś względów nie odbędzie się (np. brak wymaganej frekwencji) - BBO niezwłocznie zwraca wniesione opłaty startowe na konta wpłacajacych.