Cafe Kontynent - wyniki 2020-09-21, maxy na linie

Linia NS Para Linia WE Para
1 K.Dziadkowiec - T.Rejdych 1 T.Bisping - M.Sobczak
2 A.Białek - P.Szewczyk 2 J.Natorski - R.Podsiadły
2 G.Plutecka - A.Plutecki 3 J.Duda - M.Sady

Wyniki ***