Startujemy na żywo - poniedziałek 7 września godzina 17.00 !!!

Podejmujemy próbę uruchomienia turniejów "na żywo" W lokalu Cafe Kontynenty ul. Bochenka, udało się rozmieścić, z zachowaniem minimalnych warunków sanitarnych, jedynie osiem dużych stołów, stąd też limit uczestników ograniczony do 16 par, co powoduje konieczność wcześniejszej rejestracji par. Zgłoszenia na adres mailowy: zbigniew.sagan@onet.eu lub telefonicznie: 602-77-80-50. Decyduje kolejność zgłoszeń. Turnieje dwa razy w tygodniu, poniedziałki i czwartki godzina 17.15.

Rejestracja jest równocześnie potwierdzeniem, że uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania "Regulaminu COVID - Cafe Kontynenty 2020"