Leszek Nowak - Ostatnie Pożegnanie

W niespotykanych okolicznościach, ale kto wie czy nie takich, o jakich Ktoś Taki jak On mógłby sobie pomyśleć, we środę, 25 marca, pożegnaliśmy naszego wspaniałego Kolegę Leszka Nowaka, Prezesa Małopolskiego Związku Brydża Sportowego w latach 2002-07, tego, który zapoczątkował potęgę młodzieżowego (i nie tylko) skawińskiego brydża, stworzył podwaliny pod profesjonalizację szkolenia młodzieżowego w Polsce, osiągając liczne sukcesy w roli NPC i coacha drużyn młodzieżowych.

Dane mi było w tym smutnym czasie reprezentować Małopolski Związek Brydża Sportowego i Polski Związek Brydża Sportowego. W imieniu całej brydżowej społeczności złożyłem na grobie Leszka wieniec z szarfą opisaną: "Nasz ostatni brydżowy stolik - Koleżanki i Koledzy z MZBS i PZBS"

Marcin Kuflowski