Cafe Kontynenty 2020-02-24, maxy

  1. Marek Jaworski - Piotr Radzikowski
  2. Jacek Herman - Marcin Wilczyński
  3. Kazimierz Dziadkowiec - Tadeusz Rejdych

Wyniki ***     Bridge Spider ***      DF KR Zima ***