Cafe Kontynenty 2020-02-20, maxy (poprawione po raz pierwszy ... a co???)

  1. Zbigniew Przeginiak - Bogusław Wardzała
  2. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar
  3. Jacek Herman - Marek Jaworski

Wyniki ***      Bridge Spider ***      DF Kontynenty ***