Cafe Kontynenty 2020-02-13, maxy

  1. Piotr Ludwikowski - Dariusz Motyl
  2. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  3. Katarzyna Michałek - Tadeusz Garbacik

Wyniki ***      Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***