Klub Żaczek 2020-02-12, barometr-maxy

  1. Agata Kowal - Jakub Kowal
  2. Jarosław Duda - Waldemar Rybka
  3. Maciej Szczerczak - Włodzimierz Wala

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Zima ***