Cafe Kontynenty 2020-02-10, IMP-CAV

  1. Kazimierz Chłobowski - Jerzy Michałek
  2. Witold Stachnik - Włodzimerz Wala
  3. Janusz Rżewski - Paweł Skałacki

Wyniki ***      DF KR Zima ***