Klub Żaczek 2020-02-05, barometr-maxy

  1. Marek Orłowicz - Tadeusz Rejdych
  2. Andrzej Borek - Ryszard Cieślik
  3. Andrzej Dudzik - Marek Jaworski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Zima ***