Klub Żaczek 2020-01-29, barometr-maxy

  1. Marcin Krawczyk - Piotr Ludwikowski
  2. Wit Klapper - Jarosław Posłuszny
  3. Grzegorz Gawron - Jakub Kowal

Wyniki ***     DF Barometr ***     Bridge Spider ***     DF KR Zima ***