Cafe Kontynenty 2020-01-20, The Common Game

  1. Jacek Herman - Marek Jaworski
  2. Tadeusz Garbacik - Andrzej Trygar
  3. Maciej Kędzierski - Piotr Stopa

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Zima ***