Cafe Kontynenty 2020-01-16, maxy

  1. Zbigniew Przeginiak - Bogusław Wardzała
  2. Marek Orłowicz - Paweł Skałacki
  3. Jan Szafraniec - Bolesław Zysek

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***