Klub Żaczek 2020-01-15, barometr-maxy

  1. Mirosław Kołton - Kazimierz Lenda
  2. Przemysław Gałek - Rafał Synowiec
  3. Konrad Ciborowski - Maciej Kędzierski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Zima ***