Cafe Kontynenty 2019-12-30, maxy

  1. Katarzyna Michałek - Mirosław Sady
  2. Kazimierz Dziadkowiec - Tadeusz Rejdych
  3. Anna Dymek - Wiesław Dymek

Wyniki ***      Bridge Spider ***      DF KR Jesień ***