Cafe Kontynenty 2019-12-23, maxy

  1. Piotr Radzikowski - Piotr Stopa
  2. Eugenia Stefanów - Stanisław Jaros
  3. Andrzej Lubojemski - Mirosław Sady

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Jesień ***