Cafe Kontynenty 2019-12-19, maxy

  1. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar
  2. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  3. Barbara Batkiewicz - Bogusław Wardzała

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***