Klub Żaczek 2019-12-18, barometr-maxy

  1. Marek Jaworski - Piotr Radzikowski
  2. Anna Burda - Maciej Kliś (zdjecia za 2 miejsce - wniesiono opłatę komercyjną!)
  3. Zdzisław Gędłek - Leszek Ochał

Wyniki ***     DF Barometr ***     Bridge Spider ***     DF KR Jesień ***