Cafe Kontynenty 2019-12-12, maxy

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Zbigniew Przeginiak - Bogusław Wardzała
  3. Katarzyna Michałek - Tadeusz Garbacik

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***