Klub Żaczek 2019-12-11, barometr-maxy

  1. Tadeusz Garbacik - Andrzej Trygar
  2. Jacek Herman - Janusz Szyszkowski
  3. Czesław Myszczyszyn - Jan Szafraniec

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Jesień ***