Cafe Kontynenty 2019-12-02, maxy

  1. Dorota Gadaś - Bogusław Wardzała
  2. Grażyna Plutecka - Andrzej Plutecki
  3. Kazimierz Gałka - Mirosław Sady

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Jesień ***