Cafe Kontynenty 2019-11-28, maxy

  1. Dorota Gadaś - Władysław Kaczor
  2. Adam Brodowski - Janusz Wrześniak
  3. Stanisław Dynowski - Wacław Gąssowski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***