Cafe Kontynenty 2019-11-21, maxy

  1. Katarzyna Michałek - Tadeusz Garbacik
  2. Hanna Leskiewicz - Zbigniew Sagan
  3. Zbigniew Mącior - Jerzy Michałek

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***