Zaległy "Bridge Spider" z 31 października ...

Po wielu bojach, z przyjemnością i z uznaniem dla pary Wit Klapper - Jerzy Michałek, za niebotyczny wynik:

Bridge Spider 2019-10-31 - Wyniki ***