Cafe Kontynenty 2019-11-07, maxy

  1. Wit Klapper - Tadeusz Rejdych
  2. Ryszard Cieślik - Janusz Natorski
  3. Ewa Kwiecień - Robert Podsiadły

Wyniki ***      Bridge Spider ***      DF Kontynenty ***