Turniej "Zaduszkowy" 2019-11-06, barometr-maxy

  1. Agata Kowal - Grzegorz Merynda
  2. Jacek Herman - Marcin Krawczyk
  3. Marek Górecki - Stanisław Jaros

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Jesień ***