Cafe Kontynenty 2019-11-04, maxy (po korekcie)

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Barbara Batkiewicz - Mirosław Sady
  3. Kazimierz Gałka - Jacek Herman

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Jesień ***