Cafe Kontynenty 2019-10-31, maxy

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Halina Samborek - Wacław Mizera
  3. Eugenia Stefanów - Stanisław Jaros

Wyniki ***     DF Kontynenty ***     Bridge Spider - wkrótce