Krakowskie Zaduszki Brydżowe-barometr, środa 6 XI, GALAXY!!!