Cafe Kontynenty 2019-10-03, maxy

  1. Katarzyna Michałek - Tadeusz Garbacik
  2. Magdalena Lankosz - Bogusław Wardzała
  3. Halina Samborek - Wacław Mizera

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***