Klub Żaczek 2019-10-02, barometr-maxy

  1. Łukasz Lebioda - Jerzy Michałek
  2. Przemysław Gałek - Rafał Synowiec
  3. Krzysztof Kleinrok - Edward Warząchowski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***