Komunikaty Komisji Dyscypliny MZBS

Komisja Dyscypliny Małopolskiego Związku Brydża Sportowego wydała następujące orzeczenia dotyczące przprowadzonych postępowań.

Orzeczenie nr 16, 17 i 18

Orzeczenie nr 19