Cafe Kontynenty 2018-09-13, maxy

  1. Dorota Gadaś - Władysław Kaczor
  2. Janusz Natorski - Waldemar Rybka
  3. Halina Samborek - Marek Pietrzak

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***