Ermitaż, maxy 2017-06-19

  1. Marek Jaworski - Grzegorz Superson
  2. Marzena Kwiecińska-Wilk - Stanisław Mierzwa
  3. Wit Klapper - Łukasz Lebioda

Wyniki***      Bridge Spider***      DF KR Wiosna***