Barometr, maxy, środa 2022-11-23 godz. 17.00, Stadion Miejski