Cafe Kontynenty 2020-02-06, maxy

  1. Tadeusz Garbacik - Jakub Lenkiewicz
  2. Zbigniew Przeginiak - Bogusław Wardzała
  3. Dorota Gadaś - Kazimierz Gałka

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***