Cafe Kontynenty 2020-01-09, maxy (miksty górą!!!)

  1. Halina Samborek - Wacław Mizera
  2. Ewa Kwiecień - Janusz Wrześniak
  3. Anna Dymek - Wiesław Dymek

Wyniki ***      DF Kontynenty ***      Bridge Spider ***