Cafe Kontynenty 2019-12-16, The Common Game

  1. Kazimierz Gałka - Mirosław Sady
  2. Hanna Leskiewicz - Małgorzata Praszałowicz
  3. Magdalena Lankosz - Andrzej Lubojemski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Jesień ***