Powrót do wyników

Muszyna 9 maja 2019

WYNIKI PARY NR 2  H Dzikowski-S Włodek          2.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 B Łukasik-P Turczynowicz3.0 MP1EW4E = +420100.00 
2EW3E = +110100.00 
3EW4S -1 +5066.67 
4EW4xE -1-200 0.00 
8 B Mi¶-A Wa¶ko6.5 MP5EW5N -1 +100100.00 
6EW3S =-110 0.00 
7EW4E +2 +68083.33 
8EW1NTE +1 +12033.33 
7 J Dziedzina-B Dziedzina  MP9NS6S +1+940 0.00 
10NS4xN -1 -2000.00 
11NS2W -1+50 100.00 
12NS3W = -14016.67 
5 T ¦liwiński-W Sobczyński  MP13NS4xW -3+800 100.00 
14NS5xxS -1 -2000.00 
15NS4W -3+150 33.33 
16NS3W -2+200 83.33 
4 S Wrona-S Drużkowski  MP17EW4S =-420 50.00 
18EW3N =-140 33.33 
19EW4W +2 +68066.67 
20EW3N -2 +200100.00 
1 E Piwowar-R Piwowar2.0 MP21NS4N +1+650 50.00 
22NS3NTN -1 -5016.67 
23NS3N +1+170 33.33 
24NS3NTN =+400 100.00 
3 J Smolarek-A Wołowiec  MP25EW3xN =-530 0.00 
26EW3NTxN -5 +1400100.00 
27EW3NTW +2 +460100.00 
28EW3W -1-50 100.00 
 WYNIK55.95%
+/- 
RAZEM55.95%
Powrót do wyników