Powrót do listy rozdań

ROZDANIE NR 4

W
obie

 Q95
 6
 AKQ8
 KQJ52
 
 A10842
 A987
 763
 7
 KJ
 K105
 109542
 843
  763
 QJ432
 J
 A1096
 
Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce:
 
 NT  NT
N95679 E47651
S65669 W47651
 
Minimax: 3 NT N, +600

 

NUMERYktrrgwstlewZAPISY% 
NSEWNSEWNSEW 
612N +3150 25.075.0 
343NTN +1630 100.00.0 
524N +1150 25.075.0 
Powrót do listy rozdań 
Analiza programem DeepFinesse, ©1999 Wiliam Bailey