Powrót do wyników

ALF 12 listopada 2019

WYNIKI PARY NR 7                                         

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
5 M Czub-Gołaszewsk-P Turczynowi6.5 MP1NSsędziaśrednia50.00 
2NSsędziaśrednia50.00 
3NSsędziaśrednia50.00 
4NSsędziaśrednia50.00 
3 A Kutszyński-M Michalczyk5.5 MP/LU5NSsędziaśrednia50.00 
6NSsędziaśrednia50.00 
7NSsędziaśrednia50.00 
8NSsędziaśrednia50.00 
2 J Kłusek-J Zając16.0 MP9EWsędziaśrednia50.00 
10EWsędziaśrednia50.00 
11EWsędziaśrednia50.00 
12EWsędziaśrednia50.00 
6 E Cieśla-L Margasiński3.0 MP13NSsędziaśrednia50.00 
14NSsędziaśrednia50.00 
15NSsędziaśrednia50.00 
16NSsędziaśrednia50.00 
1 S Waśko-R Woliński21.0 MP17EWsędziaśrednia50.00 
18EWsędziaśrednia50.00 
19EWsędziaśrednia50.00 
20EWsędziaśrednia50.00 
4 M Glibowski-M Urbański15.0 MP/LB21EWsędziaśrednia50.00 
22EWsędziaśrednia50.00 
23EWsędziaśrednia50.00 
24EWsędziaśrednia50.00 
8 J Nastałek-A Waśko9.0 MP25EWsędziaśrednia50.00 
26EWsędziaśrednia50.00 
27EWsędziaśrednia50.00 
28EWsędziaśrednia50.00 
 WYNIK50.00%
+/- 
RAZEM50.00%
Powrót do wyników