Powrót do wyników

ALF 12 listopada 2019

WYNIKI PARY NR 2  J Kłusek-J Zając             16.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 E Cieśla-L Margasiński3.0 MP1EW3NTxS -3 +50094.50 
2EW3NTN -3 +30094.50 
3EW6xN -1 +10094.50 
4EW3NTE -1-100 27.83 
8 J Nastałek-A Waśko9.0 MP5EW3NTE +2 +46072.17 
6EW3NTN +2-460 50.00 
7EW3NTN =-600 50.00 
8EW3E -2-100 94.50 
7     9NSsędziaśrednia50.00 
10NSsędziaśrednia50.00 
11NSsędziaśrednia50.00 
12NSsędziaśrednia50.00 
5 M Czub-Gołaszewsk-P Turczynowi6.5 MP13NS2E +1 -14072.17 
14NS2S +1+110 94.50 
15NS2E +1 -14094.50 
16NS3NTE -2+200 94.50 
4 M Glibowski-M Urbański15.0 MP/LB17EW4N =-420 50.00 
18EW2xN =-670 5.50 
19EW3W +2 +20094.50 
20EW4W = +62050.00 
1 S Waśko-R Woliński21.0 MP21NS3NTE -1+50 72.17 
22NS3E +2 -20050.00 
23NS4xN -2 -50094.50 
24NS2NTE +1 -15050.00 
3 A Kutszyński-M Michalczyk5.5 MP/LU25EW4N +1-450 50.00 
26EW3N =-140 50.00 
27EW5xN -2 +3005.50 
28EW3NTN -2 +20094.50 
 WYNIK64.30%
+/-2.38%
RAZEM66.68%
Powrót do wyników