Powrót do wyników

ALF 12 listopada 2019

WYNIKI PARY NR 1  S Waśko-R Woliński           21.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
8 J Nastałek-A Waśko9.0 MP1EW2S -1 +505.50 
2EW1NTN +2-150 50.00 
3EW5S =-400 27.83 
4EW4E +1 +65094.50 
6 E Cieśla-L Margasiński3.0 MP5NS1W +2 -14094.50 
6NS4S +1+450 5.50 
7NS3NTN +2+660 94.50 
8NS3N +1+170 94.50 
4 M Glibowski-M Urbański15.0 MP/LB9NS4S +1+450 50.00 
10NS4N +3+710 94.50 
11NS3NTN +2+460 94.50 
12NS1NTW +1 -12050.00 
3 A Kutszyński-M Michalczyk5.5 MP/LU13EW3E = +14027.83 
14EW2N -1 +5072.17 
15EW3NTW +1 +43050.00 
16EW3NTE -1-100 50.00 
7     17NSsędziaśrednia50.00 
18NSsędziaśrednia50.00 
19NSsędziaśrednia50.00 
20NSsędziaśrednia50.00 
2 J Kłusek-J Zając16.0 MP21EW3NTE -1-50 27.83 
22EW3E +2 +20050.00 
23EW4xN -2 +5005.50 
24EW2NTE +1 +15050.00 
5 M Czub-Gołaszewsk-P Turczynowi6.5 MP25EW4N +1-450 50.00 
26EW4S =-620 5.50 
27EW4W +1 +45072.17 
28EW3W -2-100 27.83 
 WYNIK51.60%
+/-1.43%
RAZEM53.02%
Powrót do wyników