Powrót do wyników

ALF 29 stycznia 2019

WYNIKI PARY NR 2  M Urbański-J Wa¶ko           18.0 LB/MP

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
5 W Owca-M Glibowski4.5 MP1EW3NTE +3 +49050.00 
2EW4xN +1-990 0.00 
3EW1NTN +2-150 100.00 
4EW3E = +140100.00 
5EW5N =-650 0.00 
6EW1NTE +2 +150100.00 
6 J Kowalik-A Wa¶ko9.0 MP7EW1NTN +1-120 50.00 
8EW3E = +14050.00 
9EW3N -1 +5050.00 
10EW2N =-90 0.00 
11EW3N -1 +50100.00 
12EW3NTN +1-630 0.00 
4 J Kłusek-R Maceluch16.0 MP13NS4N =+620 25.00 
14NS2E +1 -1400.00 
15NS2N -3 -30050.00 
16NS3NTN +2+460 100.00 
17NS2xE -4+800 100.00 
18NS3E -1+50 50.00 
1 R Woliński-R Ja¶kiewicz23.0 MP19EW3E +1 +17050.00 
20EW3E -2-200 25.00 
21EW5E +1 +480100.00 
22EW4S -1 +50100.00 
23EW3S =-140 0.00 
24EW3NTS -1 +50100.00 
3 S Wa¶ko-J Zaj±c20.0 MP25NS3W = -11050.00 
26NS3E = -1100.00 
27NS1E +1 -11050.00 
28NS3NTW = -4000.00 
29NS3xW -3+800 75.00 
30NS3NTW +2 -46050.00 
 WYNIK50.83%
+/- 
RAZEM50.83%
Powrót do wyników