Powrót do wyników

ALF 29 stycznia 2019

WYNIKI PARY NR 1  R Woliński-R Ja¶kiewicz      23.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 J Kowalik-A Wa¶ko9.0 MP1EW3NTE +3 +49050.00 
2EW4E +1 +450100.00 
3EW1NTN +4-210 50.00 
4EW4E -1-100 25.00 
5EW6NTN -1 +10075.00 
6EW1NTE -1-100 0.00 
3 S Wa¶ko-J Zaj±c20.0 MP7NS2W -2+200 100.00 
8NS4xW = -5900.00 
9NS4E -1+100 100.00 
10NS3N -1 -10025.00 
11NS1NTxW -3+500 100.00 
12NS4N =+130 0.00 
5 W Owca-M Glibowski4.5 MP13EW4N =-620 75.00 
14EW3E -2-100 0.00 
15EW3NTE +1 +430100.00 
16EW3NTN +1-430 75.00 
17EW2xE = +47075.00 
18EW3E -2-100 0.00 
2 M Urbański-J Wa¶ko18.0 LB/MP19NS3E +1 -17050.00 
20NS3E -2+200 75.00 
21NS5E +1 -4800.00 
22NS4S -1 -500.00 
23NS3S =+140 100.00 
24NS3NTS -1 -500.00 
4 J Kłusek-R Maceluch16.0 MP25EW2S +1-140 0.00 
26EW3E -1-100 0.00 
27EW1NTW +2 +150100.00 
28EW2NTE = +12050.00 
29EW3xW -3-800 25.00 
30EW3NTW +3 +490100.00 
 WYNIK48.33%
+/- 
RAZEM48.33%
Powrót do wyników