Powrót do wyników

CAFE KONTYNENTY 2019-07-08
IMP - CAVENDISH

WYNIKI PARY NR 7  K Gałka-T Biernat            19.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
13 E Stefanów-S Jaros7.5 MP1NS1NTW3+1 -120-3.00 
2NS2E3= -1106.43 
3NS4W5= -620-2.00=1.43
12 Z Gędłek-A Owoc7.5 MP4NS3NTE4+1 -630-4.89 
5NS3W6= -110-3.33 
6NS2W10= -1105.38=-2.85
22     7NSsędziaśrednia0.00 
8NSsędziaśrednia0.00 
9NSsędziaśrednia0.00=0.00
21 J Natorski-M Wilczyński10.0 MP10EW4NA+1-150 -2.13 
11EW3NTW5+2 +4603.38 
12EW4N8+1-150 1.63=2.88
20 W Rybka-M Kowalski8.0 MP13EW3xWQ= +73012.37 
14EW1NTSK+1-120 -3.00 
15EW4S7+1-650 -1.63=7.75
19 B Wardzała-J Kalinowski14.0 MP16EW3SQ-1 +50-0.75 
17EW3NTW5+3 +4902.14 
18EW3NTN5+4-720 2.00=3.39
18 B Batkiewicz-M Sady21.0 MP19NS3NTS7-2 -100-5.38 
20NS4E5= -620-1.25 
21NS2N2+1+140 -1.00=-7.63
17 M Jaworski-J Michałek34.0 MP/SL22NS4S7+1+450 0.00 
23NS1NTW5-1+100 -0.38 
24NS4NK-2 -100-3.25=-3.63
16 R Podsiadły-E Kwiecień8.0 MP25NS2NJ+1+140 0.25 
26NS4E7-1+100 6.00 
27NS3xEQ-1+100 5.63=11.88
15 H Leskiewicz-K Michałek10.0 MP28NS4W9-1+50 4.75 
29NS6NTWJ= -14400.50 
30NS3E7= -140-0.57=4.68
14 J Barczyk-A Borek12.0 MP31NS3NTN6+1+630 -0.13 
32NS3NTSA=+400 0.63 
33NS3NJ-1 -50-3.75=-3.25
 WYNIK14.65
+/-2.60
RAZEM17.25
Powrót do wyników